Trafikmedicin

A. Vägtrafik


Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. - Den för tillfället (2018-07-26) senaste versionen av föreskriften. För oftalmologi läs särskilt kap 2 och kap 16.


B. Sjöfart


C. Luftfart


D. Järnväg

Comments