Pupillen

  1. Pupillen - Björn Hammar
  2. Normala reaktioner
  3. Läkemedels/drogers påverkan på pupillen
  4. Kongenitala tillstånd
  5. Anisokori
  6. Afferent påvekan
  7. Pupillpåvekan sekundär till ögonsjukdom
  8. Light near dissociation
  9. Traumatisk pupill
  10. Pupill-fall - Fall1, Fall 2, Fall 3, Fall 4
Comments