Afferenta synsystemet

 1. Opticusneuropatier
 2. Andra sjukdomstillstånd längs synbanan
  • Retina
  • Chiasma
  • Retrochiasmalt
   • Tractus opticus
   • CGL
   • Synstrålningen
   • Cortex
  • Högre visuella centra