Kursdag 1 (måndag)

Välkomna till ST-kursen i Barnoftalmologi och skelning 2020!

Ni hittar alla detaljer om tider i kursens schema, och nedan finns lite kompletterande information om de olika momenten.

Vi börjar dagen med kursintroduktion och upprop, som sker via Zoom-möte med start kl 0815. Upprop sker genom att ni fyller i formuläret för upprop, och ni kommer under introduktionen att erhålla en kod som måste anges korrekt i formuläret. Närvarokontroll kommer på ett liknande sätt att ske slumpvis vid flera tillfällen under kursen.

Kajsa Tenland, barnoftalmolog och skelningskirurg, inleder med att föreläsa om epidemiologi och klinisk embryologi.

Därefter har vi äran att höra professor Kristina Tornqvist föreläsa om missbildnigar i främmre segmentet. Kristina har varit verksam under många år inom Läkarutbildningen i Lund och även organiserat Barnoftalmologikursen i Lund. Hon har även varit drivande i införandet av ögon-screening på nyfödda.

Före och efter lunch har vi sedan nöjet att lysstna på Alf Nyström (Göteborg) om kongenital katarak och glaukom. Alf har mångårig kirurgisk erfarenhet inom just dessa områden och har ansvarat för rikssjukvården för detta i Göteborg.

Kajsa kommer sedan fortsätta att prata om synprövning och glasögonförskrivning.

Vi avslutar dagen med läkemedelsinformation från Santen.

Kursdagen sker i samarbete med Santen.


Föreläsningsmaterial:

Kursdag_1


Comments