Välkommen!

Välkommen till barnoftalmologi.se!

Detta är kurshemsidan för st-kursen i barnoftalmologi 2020. På sikt är tanken att materialet ska utvidgas så att sidan kan vara en resurssida för barnoftalmologi i Sverige.