Retinoskopi (skiaskopi)

Författare: Kajsa Tenland, Specialist ögonsjukdomar

Granskare: Rafi Sheikh, Specialist ögonsjukdomar

Uppdaterad: 2018-10-16

 

Med retinoskopi kan man utföra en objektiv mätning av ögats refraktion. Vid streckretinoskopi är ljuskällan formad som ett streck, vid spot-retinoskopi är ljuskällan rund. Detta dokument är en introduktion till streckretinoskopi. 

 

Ljuset passerar in i ögat och reflekteras av retina som en linjär röd reflex som passerar tillbaka genom medierna och in genom retinoskopet till undersökarens öga.

 

·      Inställningar på retinoskopet:

Slits ned: Bred ljusspalt. Använd framför allt denna inställning. 

Slits upp: Smal ljusspalt. Använd för att hitta vinkeln vid sned astigmatism (se nedan) 

 

·      Då du sveper ljuset över ögat får du med- eller motrörelser. Vid medrörelser behöver du lägga på plusglas, vid motrörelser minusglas. 

 

·      Skiastavar är oftast smidigt att använda. Tänk dock på möjligheten att använda lösa glas vid svårundersökta patienter och små barn. Håll glaset framför ögat eller sätt det i en provbåge.

 

 

 

   

 

 

·      Vid neutralisationspunkten fylls ögat av fundusreflexen. Om reflexen inte blir helt uppfylld utan du hamnar ”mellan” två där du har med- och därefter motrörelser, välj sista ”med” innan ”mot”. En svag reflex indikerar att du är långt från neutralitet.

 

·      Gör en mätning i en vinkel och därefter en mätning 90 grader från den första vinkeln. Om astigmatism ej föreligger eller vid astigmatism i 0 eller 90 grader mäter du i 0 och 90 grader. Den mest hyperopa axeln bestämmer sfären (om astigmatism ej föreligger får du samma värde i båda axlar).

 

·      Vid sned astigmatism: Fäll upp slitsen på retinoskopet till smal spalt. Hitta vinkeln, fäll sedan ned slitsen igen för undersökningen. Tips är att ha en gradskiva på väggen bakom patienten, alternativt en provbåge, som hjälp då du bestämmer vinkeln.

 

·      Vid astigmatism är en axel neutraliserad medan den andra axeln fortfarande visar med- eller motrörelse. Astigmatismen är skillnaden mellan de två sfäriska komponenterna. Minuscylinderns vinkel är den mest hyperopa axeln. Den mest hyperopa axeln bestämmer alltså både sfären och vinkeln.

 

·      Korrigera för arbetsavståndet! 50 cm arbetsavstånd,(avstånd mellan dig och patienten), dra av 1/0,5 = 2 D (1 m / 0,5 m = 2 Dioptrier). Vissa skiastavar är korrigerade för ett visst arbetsavstånd. Lär känna din utrustning och ditt arbetsavstånd för att få korrekta värden.

 

Comments