Mall

Titel:

Författare:

Granskare:

Uppdaterad: datum


Bakgrund (ska hållas mycket kort, tänk enstaka meningar)

 1. Beskrivning (Orsaker, Anatomi m.m)

 2. Epidemiologi (incidens, prevalens,demografi)

 3. Patogenes (Patofysiologi, Histopatologi, Riskfaktorer)


Symptom och kliniska fynd

 • Viktiga anamnestiska uppgifter( ska man fråga om någnt specifikt)

 • Förlopp

 • Generella kliniska fynd

 • Kliniska fynd relaterade till skadans läge


Diagnostik

 • Undersökning (undersökningar som utförs på mottagningen)

 • Kompletterande undersökningar (Provtagning, Bilddiagnostik)


Differentialdiagnoser


Handläggning


 1. Vilken vårdnivå? (primärvårdsfall, kan remmitteras till ögonläkare, ska remitteras till ögonläkare eller ska remitteras till akut mottagning(neurologi, Önh, pediatik)

 2. Inom vilken tid behövs en ev. ögonläkarbedömning

 1. Behandling

 2. Remiss till annan vårdgivare?Uppföljning och prognos

 • Uppföljning/fortsatt omhändertagande, Komplikationer, Avsluta kontroller, Profylax/Prevention


Övrigt:


“Clinical pearls” (under denna rubrik ges kliniska tips/ beprövad erfarenhet)Diagnoskoder ICD-10 (Diagnoskoder, Åtgärdskoder)


Referenser

 • Referenser

 • konsensusdokument


Comments